Gatsten för offentliga miljöer

En gatsten kan variera i storlek och det kan därför vara svårt att få en fin och jämn yta för den oerfarna. Vi är experter på anläggning av gatsten och har gjort både små och stora jobb inom detta område. Gatsten är huggen i granit och finns i storlekar som varierar mellan 8-11 cm där kanterna ofta är ojämnt huggna.