Lägger grunden för påbyggnad

Den viktigaste delen av en byggnad är husgrunden, det är husgrunden som förhindrar att huset kommer drabbas av tjällyftningar, samtidigt som det är grunden som bär upp vikten av hela huset. Vi utför små och stora husgrunder både till företag och privatpersoner. Vi har erfarenhet av hur man bygger en stabil och säker husgrund. Essem Montage är vår partner inom detta område för husresning.