Stabila nivåskillnader

Vi utför schaktarbeten runtom i Mälardalen men också i övriga Sverige. Exempelvis så kan vi schakta för en husgrund eller om ni vill ta bort eller få nivåskillnader i trädgården. Vi lämnar inte något projekt förrän önskad kvalitet är uppnådd och vi ser även till att arbetsplatsen är i så ren och fin som möjligt under hela projekttiden, det gör att vi får nöjdare kunder.